Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS

Voorzitter van het Belastingdienst/Vastgoedkenniscentrum en als hoogleraar Vastgoedkunde verbonden aan het Real Estate Center van de Nyenrode Business Universiteit.

Prof. dr. René N.G. van der Paardt

Als belastingadviseur verbonden aan AKD N.V. en als hoogleraar Verbruiksbelastingen aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Basisboek

Preview

6e druk

Actualiteiten

Nog altijd beseffen te velen te weinig dat het financiële belang van vastgoedbezit nauwelijks in cijfers is uit te drukken. Nog veel minder realiseren ze zich welke fiscale implicaties kleven aan vastgoedtransacties als koop en verkoop en ander-soortige verwervingen als schenking, vererving en dergelijke. In dit boek brengen de auteurs de fiscale problematiek terug tot de basis. Achtereenvolgens worden de BTW, de overdrachtsbelasting, de samenloop van die twee en de implicaties van vastgoedtransacties voor inkomsten- en vennoot-schapsbelasting aan de orde gesteld, alsmede de winstberekening in de inkomsten- en vennoot-schapsbelasting volgens goedkoopmansgebruik. En zoals dat hoort in een basisboek: in helder en toegankelijk taalgebruik, gericht tot geïnteres-seerde niet-ingewijden die geregeld te maken hebben met de materie, maar die de achtergronden en mechanismen nooit recht konden doorgronden.

Casusboekje

Preview

4e druk

De kloof die soms gaapt tussen theorie en praktijk, wordt het beste overbrugd met voorbeelden. Alleen zo kan de dorre letter van de theorie tot bloei komen en de lezer een min of meer getrouw beeld van de praktijk geven. Met ons Basisboek vastgoed fiscaal is gehoor gegeven aan het verzoek van velen om de abstracte theorie boven de fiscale praktijk te concretiseren met praktijkgevallen die laten zien hoe de theorie toegepast moet of kan worden.

Ook dit casusboekje is met opzet basaal gehouden. Het bevat 38 casus en vragen over fiscale vastgoedproblematiek die in het basisboek wordt behandeld: de BTW, de overdrachtsbelasting, de samenloop van die twee en de implicaties van vastgoedtransacties voor inkomsten- en vennoot-schapsbelasting worden aan de orde gesteld, alsmede de winstberekening in de inkomsten- en vennootschapsbelasting volgens goedkoopmans-gebruik. Het tweede deel bevat de uitwerkingen.

Bestellen

Basisboek:

Casusboekje:

Combinatie:


0,00 euro

(Prijzen inclusief BTW en verzendkosten)


Basisboektrainingen

door Berkhout en Van der Paardt?

Vul het contactformulier in met als onderwerp "Trainingen" en vraag het aan.Prijzen tot het 50e bestelde exemplaar of de Combinatie in één bestelling:
Basisboek vastgoed fiscaal:€ 35,00
Casusboekje vastgoed fiscaal:€ 17,50
Combinatie Basisboek + Casusboekje:€ 47,50

Prijzen vanaf het 50e bestelde exemplaar of de Combinatie in één bestelling:
Basisboek vastgoed fiscaal:€ 30,00
Casusboekje vastgoed fiscaal:€ 15,00
Combinatie Basisboek + Casusboekje:€ 40,0

Prijzen vanaf het 100e bestelde exemplaar of de Combinatie in één bestelling:
Basisboek vastgoed fiscaal:€ 25,00
Casusboekje vastgoed fiscaal:€ 12,50
Combinatie Basisboek + Casusboekje:€ 32,50


Voor de eerste 50 exemplaren wordt de volle prijs gerekend. 50+ staffelvoordeel geldt van het 51e tot het 100e exemplaar. 100+ staffelvoordeel geldt voor alle volgende exemplaren.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten.
Onderwerp:


Uw emailadres:


Bericht:


Ook verkrijgbaar: Basisboek Vastgoedfinanciering